Дати за провеждане изпитите от националоите външни оценявания и за провеждане на държавните зрелостни изпити

Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

 

Дати за провеждане изпитите от националоите външни оценявания, както следва

IV клас

 

VII клас

 

X клас

 

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

 

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва

Сесия май - юни

Сесия август – септември

 

Заповед № РД09-1807/31.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година

Помощни сайтове:

http://zamatura.eu/

http://zamaturite.bg/