ВАЖНО за родителите на първокласници и осмокласници за новата учебна 2021/2022 година


Уважаеми родители,
Децата, записани за първи път в първи или осми клас, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от доходите на родителите. Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация в дирекция "Социално подпомагане" (ДСП). Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г.
Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.
При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ - 070020341 Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.