Tyxo.bg counter Проекти и национални програми за учебната 2022/2023 година
Сряда, Юли 24, 2024
Text Size
Проекти

Проекти и национални програми за учебната 2022/2023 година

Оценка на читателите: / 5
Слаба статияОтлична статия 

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

 

Наименование на групата

Модул

Клас

Брой ученици

Брой часове

Ръководител

1

Футбол

„Спорт

а

15

80

Галин Варников

2

Волейбол

„Спорт

VI б

VI в

VI г

14

2

Славка Узунова

3

Волейбол

„Спорт

ІX а

X а

14

2

Гергана Баракова

4

Театрална група

„Изкуства“

V а

V в

16

2

Евелина Пиперова,

Елина Чанева

5

Вокална група за изпълнение на на забавна и естрадна песен

„Изкуства“

І в

10

2

Дафинка Боянова

 

 

„Занимания по интереси“

 

Наименование на групата

Направление

Клас

Брой

ученици

Брой часове

Ръководител

1

Клуб„Забавна математика“

Математика

І а

18

64

Йорданка Петрова

2

Клуб „Носим България в сърцето си“

Гражданско образование

ІI а

23

64

Милина Йорданова

3

Клуб за изкуства

Арт тим

Изкуства и култура

ІI в

24

64

Стефка Михайлова

4

Клуб за изкуства Под дъгата

Изкуства и култура

IІ г

24

64

Стойка

Георгиева

5

Клуб „На „Ти“ с математиката“

Математика

І в

19

64

Светлана Костова

6

Екоклуб „Здравец“

Екологично образование и здравословен начин на живот

І г

21

64

Малинка Иванова

7

„Занимателна математика“

Математика

ІV а

24

68

Цветана Ваканова

8

„В света на математиката“

Математика

ІV б

23

68

Емилия Томова

9

Математиката – лесна и интересна

Математика

ІV в

24

68

Маргарита Пешева

10

Клуб „Забавно пътешествие в страната на математиката“

Математика“

ІV г

24

68

Нели Кацарска

11

Ателие „Сръчни ръце“

Изкуства и култура

VI а

VI б

16

68

Петя Дарджикова

12

Клуб „Дигитална креативност“

Дигитална креативност

VІIIа

16

72

Лилия Чаушева

 

256

796 ч.

 

 

 

 

Facebook Image
Банер