Tyxo.bg counter Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити
Неделя, Ноември 28, 2021
Text Size
ДЗИ

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва

Сесия май - юни

  • Българси език и литература – 19 май 2021 г., начало 08:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08:00 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – на 26 май 2021 г. и 31 май 2021 г.

Сесия август – септември

  • Българси език и литература – 26 август 2021 г., начало 08:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08:00 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити Отменена с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - (Oбн. в ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.) НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. продължава да се прилага през учебната 2016 - 2017 г., учебната 2017 - 2018 г., учебната 2018 - 2019 г., учебната 2019 - 2020 г. и през учебната 2020 - 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО

Помощни сайтове:

http://zamatura.eu/

http://zamaturite.bg/

Facebook Image
Банер